Loes van Beek, Praktijk voor persoonlijke ontwikkeling

 

Contact:

Loes van Beek

De Savornin Lohmanlaan 30 Groningen, 9722 HH loesvanbeek@msn.com               (050) 5731455

 

 

Voor Wie?

Soms zijn er periodes in je leven waarin je behoefte hebt aan hulp, begeleiding of ondersteuning. Al jaren hetzelfde werk en opeens niet leuk meer? 50+ en dit is het nu? Waar is mijn inspiratie? en wat insprireert mij? Misschien loop je met andere vragen rond en wil je daar eens wat dieper naar kijken.

Misschien heb je nu het gevoel ergens in vast te zitten en niet te weten hoe verder. Of er hebben zich moeilijke omstandigheden aangediend in je leven, zoals ontslag, scheiding of de dood van een dierbaar persoon en je wilt daar graag meer bij stil staan of loopt erin vast.

Soms is er geen concrete aanleiding, maar heb je het gevoel dat je maar half leeft, leegte ervaart of in verwarring bent.

Al het bovenstaande kan een aanleiding zijn om in therapie te gaan.

 

Wat kan therapie voor je betekenen?

Allereerst een veilige plek waar je - zonder oordeel- gehoord wordt, waar je in alle rust en vrijheid kan onderzoeken wat er nu in je leven, met jou, gaande is. Door hier dieper bij stil te staan krijg je meer inzicht en de gelegenheid om emoties te verwerken. Hierdoor krijg je weer ruimte om verder te gaan. Je zou kunnen zeggen dat je energie weer gaat stromen waardoor je je weer levendig, vreugdevol kunt gaan voelen en zelf verder kunt. De therapie is er niet op gericht je de problemen uit handen te nemen en ze voor je op te lossen, maar om er voor te zorgen dat je het zelf kunt. 

 

Werkwijze

Allereerst volgt een intake gesprek, waarna je kunt besluiten of je verder wilt. Na een beperkt aantal sessies (meestal 5) vindt er een evaluatie plaats over de voortgang..

Ik maak gebruik van Gestalttherapie, psychosynthese, bio-energetica, focussen en aspecten uit systemisch werken van Hellinger. Ook aandachtsontwikkeling en meditatie kunnen deel uit maken van de therapie.

Er zijn weliswaar verschillende werkwijzen mogelijk maar het zal altijd afgestemd zijn op wat er hier en nu speelt.